Wednesday 8 September 2010

Building Funet WLAN Roaming, eduroam Finland and Wireless Tampere

This one was a short presentation of the RADIUS based roaming research and project started or based on the research originally done in the department of communications engineering at Tampere University of Technology. It also contains a short introduction to what direction RADIUS based WiFi roaming architectures might develop in the future.

Here is the presentation at Slideshare:

Thursday 15 July 2010

The future of Internet -- combining ideas

In the radio interview this week I was also asked that what is the Future Internet, what are the next new big thing there and in a way I was not able to answer the question because there is no a single answer. Instead I told that the next big things, the next innovations in the Internet will come from combining ideas and technologies as well as applying something already researched and existing technologies in a new way. In general it is very much like in this nice TED presentation, the future progress and the future Internet will be about combining and connecting different things to great services and products which exceed the capabilities of just single technology.

Matt Ridley: When ideas have sex | Video on TED.com

Tuesday 13 July 2010

Ajatuksia 1Mbps laajakaistan yleispalveluvelvoitteesta

Tiistaiaamuna 13.5.2010 menen kommentoimaan TTY:n tietoliikennetekniikan laitoksen edustajana Ylen Tampereen Radioon 1Mbps laajakaistan yleispalveluvelvoitetta ja ajattelin tässä ennen keskustelua kerätä hieman lisätietoja ja ajatuksia haastattelua varten myös tänne blogiin. Tarkoitus kun olisi keskustelussa arvioida, mitä 1Mbps laajakaistan palveluvelvoite tarkoittaa teknisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.

Itse asian taustallahan on viestintämarkkinalain muutos, jossa yleispalveluun kuuluvan Internet-yhteyden nopeutta kasvatettiin entisestä 30-50kbit/s nykyiseen 1Mbit/s. Tämä tarkoittaa, että 1Mbit/s Internet-yhteys pitää olla saatavilla Suomessa kuluttaja- tai yritysasiakkaalle jokaiseen vakituiseen asuin- ja sijaintipaikkaan kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisella toimitusajalla. Varmistaakseen, että näin myös tapahtuu, Viestintävirasto on nimennyt 26 teleyritystä internet-yhteyspalvelujen tarjontaan velvollisiksi yleispalveluyrityksiksi eri alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toimilupaansa vastaan on tälläisen teleyrityksen pystyttävä tarjoamaan yleispalvelualueellaan 1 Mbps yhteys kaikkialla 1.7.2010 lähtien.

Tekniikkaa 1Mbps laajakaistayhteyden toteuttamiseen ei ole rajattu vaan se voi olla mikä tahansa, jolla pystytään toimittamaan loppuasiakkaalle luotettava yhteys, jonka nopeus on 750 kbit/s 24 tunnin mittausjakson aikana ja 500 kbit/s minkä tahansa 4 tunnin mittausjakson aikana. Yhteys voi siis olla langallinen tai langaton, kunhan ehdot muuten toteutuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yleispalveluvelvoitteen alainen teleyritys joutuu huolehtimaan siitä, että sillä on riittävästi kapasiteettia ja kattavuutta omassa laajakaistaverkossaan palvelun toteuttamiseksi alueen kaikille asiakkaille.

Tälläinen tarkoittaa palveluntarjoajalle investointeja verkon rakentamiseen myös alueilla, jossa sitä ei ole aikaisemmin ehkä nähty kaupallisesti kannattavaksi. Osa teleyrityksistä onkin jo tästä syystä kommentoinut, että tietyissä tilanteissa ne aikovat siirtää yhteyksien rakentamisen kustannukset loppuasiakkaan vastuulle. Hintalappua kuitenkin rajaa viestintämarkkinalaissa määritelty kohta kohtuullisista kustannuksista. Kohtuullisia kustannuksia ei ole erikseen vielä määritelty vaan niiden valvonta jää Viestintäviraston tehtäväksi. Yleispalveluvelvoitteen alaisilla teleyrityksillä on myös oikeus vaatia taannehtivasti korvauksia kohtuuttomista kustannuksista yleispalveluvelvoitteen täyttämiseksi valtiolta (viestintämarkkinalain 60 c §). Näiden kustannusten kohtuuttomuuden arvioi Viestintävirasto ja lopullisen päätöksen korvauksista tekee liikenne- ja viestintäministeriö. Näin 1Mbps yleispalveluvelvoitteen kustannukset siirtyvät kaikkien laajakaista-asiakkaiden ja/tai veronmaksajien maksettavaksi liittymämaksujen tai verotuksen muodossa.

Kustannuksista huolimatta yleispalveluvelvoitteen mukaisen laajakaistayhteyden nopeuden nosto sekä teleyritysten nimeäminen yleispalveluvelvoitteiden alaiseksi on tietoyhteiskunnan kannalta olennainen asia.

Ensinnäkin se pakottaa palveluntarjoajat huolehtimaan siitä, että kapasiteettia oikeasti löytyy yleispalveluvelvoitteiden täyttämiseen, mikä parantaa verkkojen nopeuksia ja suorituskykyä myös haja-asutusalueilla, eikä vain siellä, missä teleyritysten tarjontaa jo asiakasmassan takia on entisestään. Koska esim. 3G-verkkojen kattavuuden ja kapasiteetin laajentaminen saattaa palveluntarjoajalle tulla edullisemmaksi kuin kuparin ja kuidun toimittaminen tai verkon vuokraaminen muulta verkkopalveluntarjoajalta, matkapuhelinverkkojen kapasiteetti ja kunnollisten 3G-yhteyksien saatavuus paranee myös alueilla, joissa asiakastiheys on pienempi.

Toiseksi suurin osa tietoyhteiskunnan nykyisistä ja tulevista palveluista pohjautuu siihen, että niitä käytetään Internetin yli WWW-selaimella. Nyt määritelty 1Mbps laajakaistan yleispalveluvelvoite varmistaa, että tälläisen palveluiden käyttöön riittävän nopean yhteyden on oltava käytännössä jokaisen kotimaassa asuvan suomalaisen saatavilla kohtuullisin kustannuksin. Aikaisemmin osa palveluista ei yhteyksien huonoudesta ja kapasiteetin puutteesta ollut käytettäviä. Esimerkiksi joidenkin pankkien Java-pohjaisia kirjautumis- ja maksujärjestelmiä ei 2G-yhteyksien kautta pystynyt käyttämään liian pitkien viiveiden vuoksi.

Yleispalveluvelvoite siis takaa, että Internet-yhteyksien saatavuus ja kapasiteetin kehitys ei keskity pelkästään teleyrityksiä kaupallisesti houkutteleviin kohteisiin vaan, että 1Mbps Internet-yhteys on saatavilla jokaiselle huolimatta vakituisen asuinpaikan sijainnista.

Thursday 28 January 2010

Building the Future Internet Testbed

It has been a while since I posted to this blog and I probably have to write a catch-up of the few things I have researched and done in the mean time. Most of my time has been spent in my own company Arch Red doing marketing, sales, contracts, negotiations and occasionally also tech stuff (if I have been lucky).

But luckily I have managed also to drive things forward on the research side also. Maybe the most notable accomplishment from last year is the work done for ICT SHOK Future Internet. Together with CSC we have managed to define an architecture and a concept for Future Internet Testbed even if the research partners in this Tekes programme are still researching figuring out what technologies the Future Internet might contain.

We have managed to define the Future Internet testbed architecture and concept so that it can embrace, combine and connect both existing and new technologies in a consistent way with clearly defined procedures. It is possible to use the testbed as a marketing channel for letting others know what kind of service you are developing or use it to cover the kind of services and network access, which you may need for your research, but are unable to provide and build by your own because of resources, time or because building and maintaining overlapping infrastructure is just plainly unnecessary.

The ICT SHOK Future Internet is all about connectivity and cooperation on multiple levels -- just like the Internet has been and will be also in the Future.